Srednjenaponsko postrojenje DELS

Srednjenaponsko postrojenje DELS

Srednjenaponsko, metalom oklopljeno, zrakom izolirano postrojenje, otporno na interni luk, za objekte primarne distribucije energije. Karakteristike DELS postrojenja:

Metalom oklopljeno, zrakom izolirano postrojenje. Namjenjeno za distribuciju energije na sredjenaponskom nivou. Fabrički testirano za instalaciju unutar prostorija. Otporno na pojavu električnog luka.

Dijelovi postrojenja odvojeni su metalnim pregradama koje su povezane sa uzemljenjem ćelije. Ograničena je upotreba izolacionih materijala. Opremljeno je mehaničkim sigurnosnim blokadama. Puštanje u rad, održavanje i upravljanje postrojenjem može biti provedeno sa prednje strane.

U postrojenje se mogu ugraditi slijedeće aparati: gasni i vakumski prekidač, V kontakter i rastavljač.

Postrojenje može biti opremljeno standardnim strujnim transformatorima ili novom generacijom strujno naposkih senzora. Pruža širok spektar funkcionalanosti kod bilo koje primjene. Izvedeno je modularno što olakšava montažu.

DELS je srednjenaponsko metalom oklopljeno postrojenje proizvedeno u skladu sa IEC 6227 200, podesno za unutrašnju montažu. Postrojenje je modularno i sklopljeno je smještanjem standardiziranih komponenti dio po dio po tačno utvrđenom redoslijedu. Pojedini dijelovi ćelije (niskonaposki dio, dio za prekidač i dio za kablove) odvojeni su metalnim pregradama jedni od drugih, pri čemu su dijelovi pod naponom zrakom izolirani. Postrojenje pruža garanciju za funkcionalnost dijelova opreme u pogledu sigurnosti pri pojavi električnog luka,a što je uređeno po IEC 6227-200.

Instalacija i montaža postrojenja je veoma jednostavna. Postrojenje se može montirati i uz zid. Pristup dijelu postrojenja u kome se spajaju energetski kablovi može biti izveden sa prednje strane.

Područja primjene SN postrojenja DELS:

Postrojenja za proizvodnju i distribuciju električne energije

Elektrane (hidro i termo), Transformatorske stanice, Glavna i pomoćna postrojenja.

Industrija

Papirna, hemijska, prehrambena, cementna i petrohemijska industrija.

Transport

Aerodromi, luke, željeznice.

Sektor usluga

Shopping centri, bolnice, prostorni i infrastrukturni objekti.

Certifikati

Tipska ispitivanja ćelija postrojenja DELS (12kV i 24kV) provedena su u laboratorijama CESI u Milanu, u svemu prema standardu IEC 62271-200. (Naponska – izolaciona ispitivanja, Porast temperature, Ispitivanja na kratak spoj)

Kontaktirajte nas za saradnju na Vašem sljedećem projektu.

ArabicBosnianEnglishFrenchGermanItalian