Ljudski resursi

DELING upošljava 250 radnika :

 •     1 Dr. Elektrotehnike
 •     3 Magistra Elektrotehnike
 •   22 Diplomiranih Inžinjera Elektrotehnike
 •     2 Diplomirani Inžinjer Građevine
 •     3 Diplomirana Inžinjera Mašinstva
 •     1 Diplomirani Inžinjer Tehnologije odsjeka zaštite na radu i životne okoline
 •     4 Elektrotehničara
 •     7 Diplomiranih Ekonomista
 •     3 Diplomirana pravnika
 •     2 Ekonomska Tehničara
 • 200 VK i KV električara, bravara i radnika drugih specijalnosti

U dijelu razvoja DELING-a i izradi značajnih projekata u zemlji i inostranstvu u firmi je stalno uposlen i angažiran dr. MEVLUDIN Glavić kao inžinjer za razvoj.

U dijelu projektovanja pored vlastitih kadrova angažujemo i sarađujemo sa :

 • Elektrotehnički Fakultet Zagreb, Hrvatska
 • Elektrotehnički Fakultet Sarajevo, BiH
 • Elektrotehnički Fakultet Tuzla, BiH
 • Rudarski Institut Tuzla, BiH

Najznačajnija saradnja ostvarena je sa Prof.dr.sc. SEID Tešnjak, redovnim profesorom Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu koji je angažiran na mnogim značajnim projektima firme u pogledu projektovanja, realizacije i atestiranja.