TS Gradačac

INVESTITOR: ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS a.d. BANJA LUKA

NAZIV UGOVORA: Nabavka i ugradnja 35 kV ćelija i ostale neophodne opreme i materijala i pratećih radova za priključenje energetskog transformatora u TS 110/x kV Gradačac

VRIJEDNOST UGOVORA: 564.881,44 KM

OBIM IZVRŠENOG POSLA:

 • Isporuka i ugradnja primarne opreme vanjskog postrojenja transformatora T3, 20 MVA
 • Proizvodnja, isporuka i montaža SN postrojenja 36 kV,  DELS-36 (3 ćelije)
 • Ugradnja zaštino upravljačkih jedinica za SN postrojenje
 • Ugradnja zaštita transformatora 110/35/10(20)kV  20/20/14 MVA
 • Ispitivanje i puštanje u rad upravljačko zaštitnih jednica, opreme i postrojenja
 • Kompletiranje SCADA sistema za novougrađenu opremu
 • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad energetkih kablova i priključnih veza na SN postrojenje;
 • Isporuka, montaža i ispitivanje kablova i opreme obračunskog mjerenja;
 • Građevinski radovi na adaptaciji trafostanice i vanjskog uređenja
 • Ispitivanje građevinskih materijala uz dostavljanje atestne dokumentacije

 

 • TS Gradačac
 • TS Gradačac