TS Bužim

INVESTITOR: ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS a.d. BANJA LUKA

NAZIV UGOVORA: IZGRADNJA TRANSFORMATORSKE STANICE 110/35/10(20) kV BUŽIM

VRIJEDNOST UGOVORA: 2.046.377,36 KM

OBIM IZVRŠENOG POSLA:

 • Montaža, ispitivanje i puštanje u rad kompletne 110 kV, 36 kV i 10(20) kV opreme 110kV postrojenja (dva dalekovodna polja  i jedno Transformatorsko polje) sa izvođenjem građevinskih i mašinskih radova
 • Transport, montaža, ispitivanje i puštanje u rad energetskog transformatora 110±10x1,5%/36,75/21(10,5) kV snage 20/14/20MVA sa izvođenjem građevinskih radova na temlju transformatora i  separatoru ulja;
 • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 24kV postrojenja DELS-24 (12 ćelije)
 • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 36kV postrojenja DELS-36 (4 ćelije)
 • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad kućnog transformatora 100kVA, ormara zaštita i upravljanja 110kV postrojenja, SCADA sistema, ormara obračunskog mjerenja, TK opreme, opreme pomoćnog napajanja i ostale opreme definisane predmetnim Ugovorom potrebne za rad transformatorske stanice
 • Isporuka, polaganje, spajanje, ispitivanje i puštanje u rad niskonaponskih, kontrolnih i energetskih 20 kV i 36 kablova sa kablovskom opremom
 • Ispitivanje sistema uzemljenja, elektro i gromobranske instalacije, sistema vatrodojave uz dostavljanje atestne dokumentacije;
 • Funkcionalna ispitivanja elektro opreme, sistema i polja na objektu uz dostavljanje atestne dokumentacije;
 • TS Bužim
 • TS Bužim
 • TS Bužim
 • TS Bužim
 • TS Bužim
 • TS Bužim
 • TS Bužim
 • TS Bužim
 • TS Bužim
 • TS Bužim
 • TS Bužim
 • TS Bužim
 • TS Bužim
 • TS Bužim