TS Sanski Most

INVESTITOR: ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS a.d. BANJA LUKA

NAZIV UGOVORA: Nabavka SN postrojenja, projektovanje, izvođenje građevinskih radova na izgradnji nove pogonske zgrade i elektromontažni radovi u TS 110/x kV Sanski Most

VRIJEDNOST UGOVORA: 916.000,00 KM

OBIM IZVRŠENOG POSLA:

 • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 24kV postrojenja (23 ćelije),
 • Integracija novih postrojenja sa postojećom opremom 110kV postrojenja
 • dva Transformatorska polja,
 • Ispitivanje i puštanje u rad energetkih kablova i priključnih veza na SN postrojenje,
 • Isporuka, montaža i ispitivanje opreme dogradnje postojećeg sistema za dojavu požara,
 • Isporuka, montaža i ispitivanje kablova i opreme obračunskog mjerenja,
 • Ispitivanje, sistema uzemljenja, elektro i gromobranske instalacije uz dostavljanje atestne dokumentacije,

 

 • TS Sanski Most
 • TS Sanski Most
 • TS Sanski Most
 • TS Sanski Most