TS Tešanj

INVESTITOR: ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS a.d. BANJA LUKA

NAZIV UGOVORA: Rekonstrukcija i proširenje transformatorske stanice TS 110/35/20 kV Tešanj

VRIJEDNOST UGOVORA: 2.402.141,27 KM

OBIM IZVRŠENOG POSLA:

 

 • Izvođenje građevinskih radova na izgradnji nove pogonske zgrade za smještaj novog 36 kV postrojenja, rekonstrukciji postojeće komandne zgrade i rekonstrukciji i prilagođavanju postojeće zgrade 36 i 10 kV postrojenja za ugradnju novih 24 kV ćelija;
 • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad energetskog transformatora 110/10,5(21)/36,75 kV snage 20/20/14MVA sa izvođenjem građevinskih radova na temelju transformatora, separatoru ulja;
 • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad kompletne opreme 110kV postrojenja (jedno transformatorsko polje) sa izvođenjem građevinskih radova na temeljima opreme, i izradi i montaži čeličnih konstrukcija za nosače aparata opreme 110 kV postrojenja.
 • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad ormara zaštita i upravljanja 110kV postrojenja (ormar za transformatorsko polje TR1 – E02 i ormar za transformatorsko polje TR2 – E04);
 • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 24kV postrojenja DELS-24 (20 ćelija).
 • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 36kV postrojenja DELS-36 (5 ćelija).
 • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad kućnog transformatora 100kVA.
 • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad staničnog SCADA sistema, uvezivanje opreme SN i VN postrojenja u SCADA sistem po protokolu IEC 61850, te povezivanje sa udaljenim sistemom nadzora i upravljanja putem sljedećih komunikacionih protokola: IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104;
 • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad energetkih kablova i priključnih veza na SN postrojenje;
 • Isporuka, montaža i ispitivanje opreme postojećeg sistema za dojavu požara;
 • Isporuka, montaža i ispitivanje kablova i opreme obračunskog mjerenja;
 • Ispitivanje građevinskih materijala, sistema uzemljenja, elektro i gromobranske instalacije uz dostavljanje atestne dokumentacije;

 

 • TS Tešanj
 • TS Tešanj
 • TS Tešanj
 • TS Tešanj
 • TS Tešanj