Rasklopnice ED Bihać

INVESTITOR: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo – Podružnica Elektrodistribucija Bihać

OBJEKTI: RP CRVAREVAC, RP KAMENICA, RP SAMARDŽIĆI, RP PATIKALE, RP GNJILAVAC

NAZIV UGOVORA: NABAVKA SN POSTROJENJA, MATERIJALA/OPREME ZA KABLOVSKE VODOVE, PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I ELEKTROMONTAŽNIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI RASKLOPNIH POSTROJENJA.

VRIJEDNOST UGOVORA: 2.560.000,00 KM

OBIM IZVRŠENOG POSLA:

 • Izrada projektne dokumentacije
 • Proizvodnja isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad SN postrojenja 24 kV,  DELS-24,
 • Proizvodnja isporuka, montaža ispitivanje i puštanje u rad, AC i DC ormara pomoćnog napajanja 400/230 VAC i 110 VDC,
 • Proizvodnja, isporuka i montaža  slobodnostojećeg kompaktnog objekata za smještaj opreme,
 • Isporuka i montaža opreme za elekrične instalacije rasvjete i utičnica u objektu,
 • Isporuka polaganje, spajanje i puštanje u rad kablova za spoj pripadajuće kablovske mreže sa Trafostanicom,

 

 • Rasklopnice ED Bihać
 • Rasklopnice ED Bihać
 • Rasklopnice ED Bihać
 • Rasklopnice ED Bihać
 • Rasklopnice ED Bihać
 • Rasklopnice ED Bihać
 • Rasklopnice ED Bihać
 • Rasklopnice ED Bihać
 • Rasklopnice ED Bihać
 • Rasklopnice ED Bihać
 • Rasklopnice ED Bihać
 • Rasklopnice ED Bihać