Zamjena 35 kV Postrojenja TE TUZLA

INVESTITOR: ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo

NAZIV UGOVORA: Zamjena 35kV postrojenja u TE Tuzla

VRIJEDNOST UGOVORA: 742.840,40 KM

OBIM IZVRŠENOG POSLA:

 • Demontaža postojeće opreme;
 • Projektovanje i izvođenje građevinskih radova na prilagodbi i rekonstrukciji pogonske prostorije te izradi  fasade objekta 35kV postrojenja;
 • Rekonstrukcija nužne i osnovne rasvjete pogonske prostorije sa ugradnjom LED reflektora;
 • Projektovanje, proizvodnja, isporuka, ugradnja, ispitivanje i puštanje u pogon SN 35kV postrojenja DELS-36 (metalom oklopljeno, otporno na  luk) - 16 ćelija;
 • Projektovanje, proizvodnja, isporuka, ugradnja, ispitivanje i puštanje u rad ormara vlastite potrošnje 230/400VAC i 220VDC Razvoda;
 • Projektovanje, proizvodnja, isporuka, ugradnja i puštanje u rad ormara obračunskog mjerenja;
 • Isporuka, ugradnja, ispitivanje i puštanje u rad SN energetskih kablova i kablovske opreme;
 • Izrada kablovskih trasa i kablovskog raspleta za priključenje postrojenja na 35kV mrežu;
 • Integracija SN postrojenja u postojeći SCADA sistem i sistem zaštita i upravljanja 110kV postrojenja (Trafo TM1 40MVA 35kV Strana);

 

 • Zamjena 35 kV Postrojenja TE TUZLA
 • Zamjena 35 kV Postrojenja TE TUZLA
 • Zamjena 35 kV Postrojenja TE TUZLA
 • Zamjena 35 kV Postrojenja TE TUZLA