TS Sarajevo 10

INVESTITOR: ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS a.d. BANJA LUKA

NAZIV UGOVORA: IZGRADNJA TRANSFORMATORSKE STANICE 110/20(10)/10 kV SARAJEVO 10

VRIJEDNOST UGOVORA: 4.967.251,20 KM

OBIM IZVRŠENOG POSLA:

 • Montaža, ispitivanje i puštanje u rad kompletne 110 kV i 10(20) kV opreme 110kV postrojenja  sa izvođenjem građevinskih i mašinskih radova
 • Transport, montaža, ispitivanje i puštanje u rad energetskog transformatora 110/21(10,5)/10,5 kV snage 31,5 MVA sa izvođenjem građevinskih radova na temlju transformatora i  separatoru ulja;
 • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 24kV postrojenja DELS-24 (29 ćelija)
 • Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u rad kućnog transformatora 400kVA, ormara zaštita i upravljanja 110kV postrojenja, SCADA sistema, ormara obračunskog mjerenja, TK opreme, opreme pomoćnog napajanja i ostale opreme definisane predmetnim Ugovorom potrebne za rad transformatorske stanice
 • Isporuka, polaganje, spajanje, ispitivanje i puštanje u rad niskonaponskih, kontrolnih i energetskih 20 kV sa kablovskom opremom
 • Ispitivanje sistema uzemljenja, elektro i gromobranske instalacije, sistema vatrodojave uz dostavljanje atestne dokumentacije;
 • Funkcionalna ispitivanja elektro opreme, sistema i polja na objektu uz dostavljanje atestne dokumentacije;
 • TS Sarajevo 10
 • TS Sarajevo 10
 • TS Sarajevo 10
 • TS Sarajevo 10
 • TS Sarajevo 10
 • TS Sarajevo 10